Rechten, plichten en een advocaat bij huurrecht

Written By Lisa

Gepassioneerd over financiële planning en budgettering en deelt haar kennis graag met anderen. Ze gelooft dat iedereen de controle kan hebben over hun financiën door middel van slim budgetteren en verstandige beleggingsbeslissingen.

Als het aankomt op huren, dan zijn er in Nederland tal van regels en wetgeving waar aan moet worden voldaan. Het huurrecht beschermt zowel huurders als verhuurders. Het is een complex rechtsgebied, met voortdurende wijzigingen in regelgeving. Is er een conflict tussen huurder en verhuurder, dan kan het slim zijn een ervaren advocaat in te schakelen. We leggen je graag uit waarom.

Rechten en plichten

Het huurrecht beschermt zowel huurder als verhuurder. Huurders hebben bijvoorbeeld recht op woongenot, wat een breed begrip is binnen het rechtsgebied. Het omvat de kwaliteit van de woning, voorzieningen, algehele leefbaarheid van de woning, en de buurt. 

De verhuurder is verplicht om onderhoud te verrichten om de woning in goede staat te houden. Wanneer er problemen zijn met buren, zoals geluidsoverlast, kan dit afbreuk doen aan het woongenot. De verhuurder moet dan proberen het probleem, samen met de huurders, op te lossen. 

Ook is een huurder beschermd tegen uitzetting; dit mag niet zomaar voorkomen. 

Verhuurders hebben het recht op tijdige betaling van de huur, respect voor hun eigendom, en goed gedrag van de huurder. Conflicten tussen de partijen ontstaan vaak als een van de twee zich niet aan de rechten en plichten houdt.

Wanneer een advocaat inschakelen?

Ontstaat er een conflict tussen huurder en verhuurder, dan is het verstandig om juridische ondersteuning in te schakelen van een huurrecht advocaat in Den Bosch. Deze advocaat heeft de nodige expertise om een van de partijen te vertegenwoordigen in de rechtszaal of om te bemiddelen tussen de partijen. We bespreken een aantal situaties waarin het inschakelen van een advocaat een goede zet is.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Verhuurders hebben jaarlijks het recht om de huur en eventuele servicekosten te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage wordt bepaald door de overheid. Dit betekent echter niet dat je akkoord hoeft te gaan met een huurverhoging. Je hebt als huurder het recht om bezwaar te maken. Een advocaat kan je helpen te beoordelen of de verhoging terecht is of niet, en kan helpen het bezwaar in te dienen. 

Onderhoudsproblemen

Een ander veelvoorkomend probleem is het falen van verhuurders om noodzakelijk onderhoud te verrichten. Dit kan leiden tot grote gebreken in de woning, wat het woongenot aanzienlijk aantast. Denk aan schimmels, lekkages door kapotte leidingen, slecht werkende toiletten, en kapotte cv-ketels. Door een advocaat in te schakelen begrijpt de verhuurder dat het menens is. De advocaat kan de verhuurder door middel van gerechtelijke procedures dwingen om actie te ondernemen om het recht op woongenot te borgen en aan zijn verplichting tot het verrichten van onderhoud te voldoen. 

Ontruiming

De dreiging van ontruiming kan zeer ernstig zijn en veel stress opleveren. Juridische bijstand is dan noodzakelijk om dit aan te vechten als er sprake is van onrechtmatige ontruiming. Is de ontruiming terecht, dan kan de advocaat helpen alles in goede banen te leiden. 

Huur terugvorderen

Wat zeker niet vergeten mag worden is dat de verhuurder recht op betaling heeft. Wanneer de huurder niet betaalt, mag de verhuurder de huur terugvorderen. Welke termijn hieraan vasthangt is vastgesteld in het huurcontract, maar doorgaans mag dit vanaf 1 maand huurachterstand. De verhuurder is niet verplicht om een herinnering te sturen; de huur mag direct worden gevorderd via een incassobureau.

Zo zie je dat er binnen het huurrecht aardig wat situaties voor kunnen komen die opgelost kunnen worden met behulp van een advocaat. Door een ervaren advocaat in te schakelen, kunnen zowel huurders als verhuurders zeker zijn dat hun rechten worden beschermd en dat plichten worden nageleefd.