Gewaarborgd loon: wat is het en hoe werkt het?

Written By Lisa

Gepassioneerd over financiële planning en budgettering en deelt haar kennis graag met anderen. Ze gelooft dat iedereen de controle kan hebben over hun financiën door middel van slim budgetteren en verstandige beleggingsbeslissingen.

Als werkgever of werknemer wil je altijd zekerheid hebben over je inkomsten. Het gewaarborgd loon is hier een uitstekende oplossing voor. Maar wat is gewaarborgd loon precies en hoe werkt het? In dit artikel gaan we dieper in op deze vraag en geven we je alle informatie die je nodig hebt om te begrijpen wat gewaarborgd loon inhoudt en hoe je het kunt regelen.

Wat is gewaarborgd loon?

Gewaarborgd loon is een regeling die zorgt voor inkomenszekerheid voor werknemers bij tijdelijke werkloosheid. Dit geldt zowel voor werknemers die werkloos zijn geworden door een bedrijfseconomische reden, als voor werknemers die tijdelijk niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het doel van de regeling is om werknemers in staat te stellen om hun financiële verplichtingen te blijven voldoen, ook als ze tijdelijk geen werk hebben.

Hoe werkt gewaarborgd loon?

Gewaarborgd loon wordt geregeld door de overheid en de sociale partners. Werkgevers betalen een bijdrage aan een speciaal fonds, dat wordt beheerd door de overheid. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn geworden, kunnen dan een beroep doen op dit fonds voor een deel van hun inkomen. Het bedrag dat werknemers ontvangen, is afhankelijk van hun inkomen en looptijd van de werkloosheid.

Wanneer heb je recht op gewaarborgd loon?

Je hebt recht op gewaarborgd loon als je tijdelijk werkloos bent geworden door een bedrijfseconomische reden of als je tijdelijk niet kunt werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het is wel belangrijk om op te merken dat je alleen recht hebt op gewaarborgd loon als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet Gewaarborgd Loon en zijn onder andere:

  • Je moet minimaal 26 weken in dienst zijn geweest bij je werkgever
  • Je moet meer dan een bepaald aantal uren per week hebben gewerkt
  • Je moet beschikbaar zijn voor werk en actief op zoek gaan naar een nieuwe baan

Hoe aanvragen van gewaarborgd loon?

Als je tijdelijk werkloos bent geworden en je aan de voorwaarden voor gewaarborgd loon voldoet, kun je een aanvraag doen bij het OCMW. Het OCMW beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet en of je recht hebt op gewaarborgd loon. Als je recht hebt op gewaarborgd loon, ontvang je een uitkering van het OCMW.

Benieuwd naar het aantal werkdagen in een jaar? Lees dan ons uitgebreide artikel over werkdagen in een jaar!

Hoe hoog is het gewaarborgd loon?

Het bedrag van het gewaarborgd loon is afhankelijk van je inkomen en looptijd van de werkloosheid. In het algemeen bedraagt het gewaarborgd loon 70% van je gemiddelde inkomen. Het maximumbedrag is vastgesteld door de overheid en is gebaseerd op het wettelijk minimumloon.

Hoe lang duurt het gewaarborgd loon?

De duur van het gewaarborgd loon is afhankelijk van de duur van de werkloosheid. In het algemeen geldt dat je recht hebt op gewaarborgd loon voor maximaal 104 weken, tenzij je tijdelijk niet kunt werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In dat geval geldt er geen tijdslimiet.

Conclusie

Gewaarborgd loon is een belangrijke regeling voor inkomenszekerheid voor werknemers bij tijdelijke werkloosheid. Of je recht hebt op gewaarborgd loon, is afhankelijk van bepaalde voorwaarden en de duur van je werkloosheid. Het bedrag van het gewaarborgd loon is gebaseerd op je inkomen en de duur van de werkloosheid. Als je tijdelijk werkloos bent geworden en je aan de voorwaarden voor gewaarborgd loon voldoet, kun je een aanvraag doen bij het OCMW.